Štampati ovo Страна

Зрачења

Врсте зрачења

СЕРБ је неутрализатор штетних зрачења. Ради разумевања суштине заштите људског тела од свих врста зрачења потребно је познавати изворе зрачења и њихово, посредно и непосредно, деловање на људски организам.

Према уобичајеној подели зрачења могу бити природна и вештачка.

У природна зрачења убрајају се: електростатичка и магнетна поља, ултразвук, космичко зрачење, ултравиолентно и инфрацрвено зрачење, јонизујуће зрачење и утицај метеоролошких поља.

Електростатичка поља су резултат атмосферског електрицитета, док су магнетна поља последица деловања магнета везана за јужни и северни пол. Ове врсте природног зрачења имају одређени утицај на човека јер проистичу из електричног и магнетног стања атмосфере. Ако окружење чо-века са нарушеном јонском равнотежом, садржи аеројоне, онда они улазе у тело и делују преко коже и дисајних путева, што често изазива сањивост, малаксалост, депресију, стрес.

За разлику од електростатичких и магнетних поља, чије се зрачење врши кроз простор, електрозвук је облик механичких таласа који се простире кроз материјалну средину, попут звучних таласа. То је нејонизујуће зрачење, које преко ултразвучних таласа, такође, штетно делује на човека.

Космичко зрачење је веома присутно, омогућава непрекидно кретање ваздуха у атмосфери и ствара услове за све врсте физичких и метеоролошких процеса. Велику улогу у овој врсти зрачења има Сунце, посебно у периоду ерупција на њему. У време појачаног деловања Сунца долази до поремећаја земљиног магнетног зрачења, затим до промене атмосферског притиска и до других значајних утицаја битних за живот свих живих бића на Земљи.

Ултравиолентно зрачење, називано и УВ зрачење, потиче од Сунца и може бити корисно у мањим дозама, док веће изазивају бројне штетне последице.

Инфрацрвено зрачење, обухвата чак половину соларне светлости. То је топлотно зрачење, означавано и као ИЦ зрачење, које може негативно утицати на човека, чије тело има изражено својство абсорбовања свих, па и ИЦ таласа. Треба напоменути да и сунчаница потиче од кратких ИЦ таласа.

Сматра се да јонизујуће зрачење, које потиче од природне радиокативности Земље и космичког зрачења, има веома штетан утицај на човека, јер изазива озрачење путем ваздуха, воде, хране, али и директно деловањем радиоактивним зрацима.

Када се говори о природним зрачењима посебну важност има утицај метеоролошких промена, које настају као посебан вид зрачења условљеног временским чиниоцима. Човек има врло низак праг осетљивости на метеоролошке промене, јер се организам не може брзо адаптирати, те долази до поремећаја метаболизма, крвног притиска и температуре људског тела. Данас се сматра да су баш метеоролошке промене узрок депресији, малаксалости па и стреса.

За разлику од природних, чији су извори Сунце и Земља, вештачка зрачења су или последица технолошког развоја, или су секундарна последица природних зрачења. Ту спадају зрачења разних уређаја, електроенергетска зрачења, радиофреквентна зрачења и сва зрачења у медицини.

Треба напоменути да вештачка зрачења могу бити значајнија по питању штетног деловања на људско тело од природних зрачења. Док се човек хиљадама година адаптирао на штетни утицај природних зрачења, вештачка се стално умножавају развојем технике и технологије и то у кратком периоду, који не дозвољава стварање аутоимуног система. При томе треба имати на уму, да се задњих стотину година, знатно повећава производња и пренос електричне енергије, да је мобилна телефонија освојила сваког појединца, да су војне активности све бројније, да се читава будућност заснива на информатичкој технологији и да су заговорници коришћења нуклеарне енергије све бројнији.

У стручној литератури, осим природних и вештачких зрачења, наводи се посебна врста зрачења, названа патогена зрачења. Не треба заборавити да и разни облици и кристали стварају специфична зрачења.

Без обзира што се утицај свих врста зрачења сматра штетним, не треба испустити из вида да поједина минимална зрачења могу имати благотворан утицај на здравље човека. Зато се о штетном утицају зрачења говори онда када прелази дозвољене границе и утврђене норме.

У својој књизи Истине и заблуде о зрачењима Душан Јањић наводи читав комплекс манифестација код човека, које су последица управо зрачења:

… смањење имунитета, хронични умор и апатија, главобоља, депресија, болови у леђима и зглобовима, вртоглавица и зујање у ушима, тешкоће у концентрацији, нервна напетост, необјашњиве алергије, брзо повећање диоптрије код деце, утрнулост удова, грчеви у листу ноге, несаница, говор у сну, шкргутање зубима, честе инфекције, сузење очију, немиран сан, мокрење у сну, помисао о самоубиству, раздражљивост, поремаћај метаболизма….

Имајући у виду све напред наведено јасно је да питање заштите од свих врста зрачења постаје све актуелније. При томе се највећа пажња посвећује заштити простора, а много мање заштити самог људског тела.

Један од ефикасних начина заштите од зрачења обезбеђују неутрализатори, који се носе као привесци, или се налазе близу људског тела.

О деловању неутрализатора пише др Љубиша Стојановић у својој књизи Разговори са Теслом. Пошто се ради о одличном познаваоцу ове области и једном од аутора неутрализатора цитирамо део из поменуте књиге: … особа која носи овај привезак заштићена је танким енергетским слојем око тела, у виду елипсе, која не дозвољава продор никаквим штетним зрацима до људског тела. На тај начин оно је заштићено од прејаких ултравиолентних зрака, прејаких топлотних зрачења, прејаке сунчеве светлости, радиоактивних зрачења, рентгенових зрачења, од свих врста космичких зрачења која допиру до површине планете Земље, затим од штетних зрачења тла, околине, геопатогених зрачења…

Према општој оцени СЕРБ академика САИН Саве Радовића је право решење за заштиту човека од штетног зрачења. То је неутрализатор лепог дизајна, технички коректно конструисан и изузетно прихваћен на тржишту. Другим речима неопходан сваком човеку, који је спреман да себи обезбеди миран и дуг живот.